tSingleColumnStandardBasicTypeI3IGxr,org.hibernate.type.AbstractStandardBasicTypen/ *L dictatedSizet)Lorg/hibernate/metamodel/relational/Size;LjavaTypeDescriptort7Lorg/hibernate/type/descriptor/java/JavaTypeDescriptor;LsqlTypeDescriptort5Lorg/hibernate/type/descriptor/sql/SqlTypeDescriptor;[sqlTypest[Ixpsr'org.hibernate.metamodel.relational.Size3-4:JlengthI precisionIscaleL lobMultipliert7Lorg/hibernate/metamodel/relational/Size$LobMultiplier;xp~r5org.hibernate.metamodel.relational.Size$LobMultiplierxrjava.lang.EnumxptNONEsr8org.hibernate.type.descriptor.java.IntegerTypeDescriptorfnuWxr9org.hibernate.type.descriptor.java.AbstractTypeDescriptor_t|UL comparatortLjava/util/Comparator;LmutabilityPlant3Lorg/hibernate/type/descriptor/java/MutabilityPlan;LtypetLjava/lang/Class;xpsr8org.hibernate.internal.util.compare.ComparableComparatoriFdNNxpsr:org.hibernate.type.descriptor.java.ImmutableMutabilityPlanh͓ nxpvq~ sr7org.hibernate.type.descriptor.sql.IntegerTypeDescriptor=u̯7xpur[IM`&v겥xpsrYorg.hibernate.cache.ehcache.internal.strategy.AbstractReadWriteEhcacheAccessStrategy$ItemJ timestampLvalueq~Lversionq~xp P sr4org.hibernate.cache.spi.entry.StandardCacheEntryImplɑĚ٭ZlazyPropertiesAreUnfetched[disassembledStatet[Ljava/io/Serializable;Lsubclassq~Lversionq~xpur[Ljava.io.Serializable; SIxp sq~ sq~ (sq~ sq~ sq~ sq~ q~6q~6q~5pq~ppw^+ z^+ zxnone;display: block;padding-top: 12px; padding-left: 50px; height: 50px;width: 100px;"> 广西网警ICP备案
srnet.sf.ehcache.Element>_ ZcacheDefaultLifespanJhitCountJidJlastUpdateTimeI timeToIdleI timeToLiveJversionLkeytLjava/lang/Object;Lvalueq~xpoxxsr org.hibernate.cache.spi.CacheKeyr?IhashCodeLentityOrRoleNametLjava/lang/String;LkeytLjava/io/Serializable;LtenantIdq~LtypetLorg/hibernate/type/Type;xptcom.jeecms.core.entity.CmsSitesrjava.lang.Integer⠤8Ivaluexrjava.lang.Number xppsrorg.hibernate.type.IntegerType҉Sxr8org.hibernate.type.AbstractSingleColumnStandardBasicTypeI3IGxr,org.hibernate.type.AbstractStandardBasicTypen/ *L dictatedSizet)Lorg/hibernate/metamodel/relational/Size;LjavaTypeDescriptort7Lorg/hibernate/type/descriptor/java/JavaTypeDescriptor;LsqlTypeDescriptort5Lorg/hibernate/type/descriptor/sql/SqlTypeDescriptor;[sqlTypest[Ixpsr'org.hibernate.metamodel.relational.Size3-4:JlengthI precisionIscaleL lobMultipliert7Lorg/hibernate/metamodel/relational/Size$LobMultiplier;xp~r5org.hibernate.metamodel.relational.Size$LobMultiplierxrjava.lang.EnumxptNONEsr8org.hibernate.type.descriptor.java.IntegerTypeDescriptorfnuWxr9org.hibernate.type.descriptor.java.AbstractTypeDescriptor_t|UL comparatortLjava/util/Comparator;LmutabilityPlant3Lorg/hibernate/type/descriptor/java/MutabilityPlan;LtypetLjava/lang/Class;xpsr8org.hibernate.internal.util.compare.ComparableComparatoriFdNNxpsr:org.hibernate.type.descriptor.java.ImmutableMutabilityPlanh͓ nxpvq~ sr7org.hibernate.type.descriptor.sql.IntegerTypeDescriptor=u̯7xpur[IM`&v겥xpsrYorg.hibernate.cache.ehcache.internal.strategy.AbstractReadWriteEhcacheAccessStrategy$ItemJ timestampLvalueq~Lversionq~xp sr4org.hibernate.cache.spi.entry.StandardCacheEntryImplɑĚ٭ZlazyPropertiesAreUnfetched[disassembledStatet[Ljava/io/Serializable;Lsubclassq~Lversionq~xpur[Ljava.io.Serializable; SIxp(twww.dbxjw.gov.cntwwwt德保纪检监察网t德保纪检监察网thttp://t.jhtmlt.htmltt/wapsrjava.lang.Boolean r՜Zvaluexpq~;tzh_CNtzh_CNtdefaulttmobilesrjava.lang.ByteN`PBvaluexq~ q~Aq~;q~;t180.137.159.30q~8q~8t德保纪检监察网q~8sq~:q~Dq~Dpppq~ q~ q~ q~ q~ q~ q~ q~ q~ q~ q~ppw^+S^+Sx-word-wrap: break-word !important; min-height: 1em; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important;">来源:百色纪检监察网

:#8d060d;">
中共德保县纪律检查委员会 德保县监察委员会 主办
今天是:
当前位置:首页 > 要闻 > 正文

扶贫路上的生命绝唱——追记乐业县新化镇百坭村驻村第一书记黄文秀

来源:右江日报  作者:本站编辑  发布时间:2019-06-21  点击:65

6月16日21时至17日凌晨,凌云县出现大暴雨,引发多处山洪、塌方,造成交通中断,多人失联。其中,就包括乐业县新化镇百坭村驻村第一书记——黄文秀。当时,她正从百色返回乐业途中,遇到山洪冲走了搭乘车辆。

消息一传来,大家纷纷为这位姑娘祈祷。然而,就在6月18日18:30,悲痛的消息传来:经过指纹对比,确认黄文秀已经牺牲。

长河呜咽,群山悲泣。30岁的黄文秀,年轻的生命永远定格在扶贫路上。

记者通过阅读她的工作笔记,倾听她生前同事、帮扶贫困户的讲述,从他们的悲伤和回忆中,一个扎根基层执着工作、埋头苦干不计名利、无私奉献关心百姓的扶贫干部形象逐渐清晰。

扶贫路上的“新手”

乐业县新化镇百坭村是2017年新增的深度贫困村,建档立卡贫困户195户883人,贫困发生率为22.88%。从2018年3月26日黄文秀进驻百坭村的第一天开始,她就知道,这是块脱贫攻坚的“硬骨头”。

为了全面掌握百坭村的致贫原因和现状,黄文秀计划用“土办法”,对村内的贫困户开展遍访工作,认真查摆问题并听取民情民意。

百坭村195户建档立卡贫困户,分散居住在几个不同的山头,对于这个不熟悉地形的“新手”来说,要在最短时间内掌握全村贫困户的详细情况,是非常困难的。

徐波在中国纪检监察报刊文:燃烧理想之火 永葆为民初心 - 德保纪检监察网

中共德保县纪律检查委员会 德保县监察委员会 主办
今天是:<